Hacked By Anonymous Ghost Gaza

Burgerinitiatief Geldermalsen Gezond

Geldermalsen Gezond

Geldermalsen Gezond is een initiatief van Gillian Franje en heeft tot doel om inwoners van de gemeente Geldermalsen te helpen aan een gezonde leefstijl. Dat gebeurt door bestaande initiatieven een podium te bieden en mensen en organisaties met elkaar te verbinden, maar ook door zelf activiteiten te organiseren op het gebied van een gezonde leefstijl. 

Sport en bewegen als redmiddel
Waarom dit initiatief? De gezondheid van veel inwoners laat te wensen over. Met sport en bewegen willen we hier verandering in aanbrengen. Naast het plezier dat mensen aan sport beleven, kan sport ook dienen als vliegwiel voor veiligere buurten, sociale samenhang, betere schoolprestaties en het verminderen van overgewicht. Sport en bewegen zetten we daarom bewust in als redmiddel voor een kerngezonde samenleving. Dat doen we niet alleen, maar met elkaar. We kiezen voor een integrale benadering, waarbij sport wordt verbonden met onderwijs, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn en het bedrijfsleven.

Regulier sport- en beweegaanbod
De eerste resultaten van Geldermalsen Gezond zijn al zichtbaar. Op 7 september vond het BIGG Sportevent plaats. Diverse verenigingen presenteerden zich op het Marktplein in Geldermalsen. Voor veel mensen was dit een mooie manier om kennis te maken met het reguliere sportaanbod binnen onze gemeentegrenzen. Om die reden is ook www.GeldermalsenGezond.nl gebouwd. Het is nu dé centrale plek waar alle sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Geldermalsen te vinden zijn. Iedereen kan dit aanbod aanvullen en onderhouden. De website is van en voor alle inwoners.

Hardlopen, voor beginners en gevorderden
Met Geldermalsen Gezond organiseren we ook activiteiten, die aansluiten bij de behoefte van veel inwoners. Uit onze gesprekken bleek, dat veel mensen graag bij hen in de buurt willen sporten en bewegen. Natuurlijk tegen zo min mogelijk kosten. Om dit mogelijk te maken hebben wij het initiatief genomen om subsidie aan te vragen, en met succes! Ruim 300 mensen kunnen nu tegen een sterk gereduceerd tarief twee jaar lang les krijgen van een ervaren hardloopcoach. In ieder dorp starten we met een (hard)loopgroep, zowel voor beginners als voor gevorderden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van SFG.

Meer bewegen voor 55-Plus
Ook ouderen stellen wij in de gelegenheid om meer te gaan bewegen. Gezamenlijk hebben we een programma samengesteld om fit en vitaal ouder worden. Niet de prestatie, maar het plezier in bewegen staat voorop. Deelnemers trainen hun lichaam op stabiliteit, kracht en soepelheid. Alle dagelijkse bewegingen komen aan bod, zoals lopen, staan, zitten en bukken. Onder deskundige begeleiding wordt getraind in kleine groepen, zodat voldoende tijd en aandacht aan elkaar kan worden besteed. Ook dit aanbod organiseren we zoveel als mogelijk in de buurt en tegen een aantrekkelijk (gesubsidieerd) tarief. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van SFG.

Een vitale gemeente met vitale dorpen en vitale inwoners
Geldermalsen Gezond wordt ondersteund door een groot aantal organisaties, waaronder de gemeente, Sport & Fitness Geldermalsen, zorgaanbieder Rivas en Platform Belangenbehartiging Indoorsporten Gemeente Geldermalsen. Gezondheidsproblemen worden samen aangepakt en teruggedrongen. Zo werken we in Geldermalsen aan een vitale gemeente met vitale dorpen en vitale inwoners.

Wilt u meer weten over Geldermalsen Gezond of heeft u ideeën om elkaar te versterken, belt u mij dan gerust. Ik dank u alvast hartelijk voor uw hulp en medewerking!

Met sportieve groet,

Geldermalsen Gezond
Gillian Franje
06-52848235

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.